Bò Nướng mè/ Beef Grilled with sesame seeds/ 참깨소고기

160.000 

Total: 160000