Showing all 5 results

Món khai vị là các món ăn được phục vụ trước hoặc ngoài các món chính. Mục đích của các món khai vị là kích thích sự ngon miệng cho thực khách trước khi vào món chính.

Thông thường, món ăn khai vị sẽ được phục vụ trước khoảng 10 – 15 phút trước khi bưng ra món chính. Những món ăn này thường có lượng ăn nhẹ nhàng, kích thích vị giác người ăn ngon miệng để chuẩn bị thưởng thức các món ăn sau.