Mục cơm Chiên mắm/ Fried Squid with Fish Sauce/ 생선 소스를 곁들인 오징어 튀김

135.000 

Total: 135000