Nghêu hấp thái/ Steamed clams /조개찜

90.000 

Total: 90000