Canh cải nấu tôm/ Mustard soup with shrimps: 근대+새우탕 90.000đ

90.000