Cơm chiên Hải sản/ Fried rice with seafood/ 볶음밥 해산물

110.000