Cơm chiên Muối é/ Fried rice with salt/ 볶음밥 소금

60.000