Hàu Nướng mỡ hành/ Oyster Grilled with onion/ 굴 양파 지방구이

90.000