Sườn- sụn heo Chiên mắm/ Pork chops Fried with fish sauce (mắm)/ 돼지 갈비-물렁뼈 돼지생선 소스 볶음

135.000