Hiển thị 85–96 của 103 kết quả

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm Cháy tỏi/ Shrimp Grilled with garlic/ 새우마늘새우구이

120.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm chiên xù/ Fried shrimp

90.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm Chiên xù/ Shrimp Fried/ 새우튀김

110.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm hùm size lớn(800g-900kg)/ 큰 왕새우 바닷가 재

1.950.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm hùm size trung(500g-600g)/ 중간 왕새우 바닷가 재

1.080.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm Nướng/ Shrimp Grilled / 새우구이

120.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm Rang muối/ Shrimp Fried with salt/ 새우소금새우튀김

120.000