Thịt bê thui (mang về)/Take away

480.000 

Total: 480000