Tôm hùm size trung(500g-600g)/ 중간 왕새우 바닷가 재

1.080.000 

Total: 1080000