Showing all 4 results

Thực đơn dành cho khách đoàn với số lượng từ 10 ngừoi trở lên. Điều chỉnh thực đơn, khẩu vị và số lượng theo yêu cầu của quý khách

Thực đơn đoàn

Set Menu 150

1.500.000 

Thực đơn đoàn

Set Menu 180

1.800.000 

Thực đơn đoàn

Set Menu 250

2.500.000 

Thực đơn đoàn

Set Menu 350

3.500.000