Showing 97–108 of 114 results

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm chiên xù/ Fried shrimp

90.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm Chiên xù/ Shrimp Fried/ 새우튀김

110.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm hùm size lớn(800g-900kg)/ 큰 왕새우 바닷가 재

1.950.000 

–  Hấp tỏi/마늘 찜 – Nướng bơ tỏi/버터, 마늘을 굽다

450.000 

Hấp tỏi /마늘 찜 Nướng bơ tỏi/버터, 마늘을 굽다

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm hùm size trung(500g-600g)/ 중간 왕새우 바닷가 재

1.080.000 

–  Hấp tỏi/마늘 찜 – Nướng bơ tỏi/버터, 마늘을 굽다

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm Nướng/ Shrimp Grilled / 새우구이

120.000 

Hải sản Nha Trang/ Nha Trang Seafood/ 해산물

Tôm xông hơi Đông Hồ/ Dong Ho style steamed shrimp

135.000